Kursus

Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2

Du kan efter kurset bl.a. opstille regning/faktura ud fra opmåling og prisfastsættelse af given opgave samt deltage aktivt i virksomhedens interne samarbejde med kendskab til bygningsmalerfagets arbejds- og aftaleforhold, overenskomst samt prisliste. Du kan endvidere deltage i projektopstart, arbejdsplanlægning og tidsforbrug samt aflevering og projektafslutning.

Fakta

Navn:
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49271-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan:- Vurdere, om en ydelse efter opmåling er prissat korrekt ud fra viden om prislistens anvendelse og opbygning.- Udføre opstilling af regning/faktura ud fra opmåling og prisfastsættelse af given opgave.- Aktivt deltage i virksomheden interne samarbejde i planlægning af arbejdsprocesser i virksomheden ud fra kendskab til bygningsmalerfagets arbejds- og aftaleforhold, overenskomst samt prisliste.- Medvirke i projektopstart, arbejdsplanlægning og tidsforbrug samt aflevering og projektafslutning under hensyn til arbejdsmiljøforhold, forholdsregler i forbindelse med ekstra arbejde, vejrligsbestemmelser, bedømmelse af malerarbejde, mangler, syn og skøn. - Medvirke i oplæring af elever

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.