Kursus

Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg

Deltagerne er forud for et bygningsmalearbejde i stand til at udforme og fremlægge projekter, som overfor en kunde/bygherre kan anskueliggøre, illustrere og argumentere for forslag om arbejdets udførelse og resultat på en hensigtsmæssig måde.

Fakta

Navn:
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
43721-

Målgruppe

Malere og andre med tilsvarende kvalifikationer og praktisk erhvervserfaring.

Mål

På baggrund af et kundeønske om en given maleopgave er deltageren i stand til at sikre kunden et optimalt kendskab til det æstetiske og tekniske indhold i det givne løsningsforslag.Deltagerne kan i denne rådgivningssituation træffe kvalificerede valg af illustrationsform (opstalter, areal- og farveskitser, perspektivskitser, modelbyggeri, elektroniske farvesætningsprogrammer mm.) ud fra den givne opgave og i forhold til det aktuelle kundesegment.Deltagerne kan i rådgivningssituationen dels vælge hensigtsmæssige dokumentations- og formidlingsformer, dels anvende de valgte teknikker.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser