Kursus

Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik

Efter endt uddannelse har deltagerne opnået den tekniske og historiske viden, som gør dem fortrolige med og i stand til at udføre og renovere stafferings- og skabelonmaleri.

Fakta

Navn:
Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
41764-

Målgruppe

Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

På uddannelsen vil deltagerne lære- at vurdere, hvor anvendelsen af skabelonering og staffering til dekorative formål vil være relevant- at fremstille skabeloner til enkle og sammensatte mønstre af relevante materialer med relevante værktøjer og metoder- at vælge og anvende korrekt værktøj og materialer til overførelse af mønstre via skabelonteknik i plastmaling, kalk-, lim- og temprafarver.- at kunne tilberede materialer og foretage aftrækning og staffering i limfarve, kalkfarve og temprafarver- at kunne udføre fladedækkende mønstre, friser rosetter, staffering og aftrækning

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, som har gennemført uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold