Kursus

Marmorspartling

Du kan efter kurset udføre marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter til udfaldskravet stucco lustro. Du kan foretage en korrekt behandlingsopbygning fra den givne bund til den færdige overflade og vedligeholde den færdige overflade.

Fakta

Navn:
Marmorspartling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49256-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan: - udføre marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter til udfaldskravet stucco lustro.- foretage en korrekt behandlingsopbygning fra den givne bund til den færdige overflade og vedligeholde den færdige overflade.- Vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.- Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Tradium