Kursus

Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Du kan efter kurset udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr og anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver. Du kan udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.

Fakta

Navn:
Bygningsmaler - Anvendelse af Airless
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49268-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan:- Efter dialog med kunden udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr.- Vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg. - Anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver. - Klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret. - Udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve. - Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra ønsket kvalitet og gældende regler. - Udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.