Kursus

Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger

Du kan efter kurset planlægge og kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver, som et naturligt dekorativt element. Du kan farvesætte bygningsmaleropgaver ud fra en viden om farvepsykologi. Du kan endvidere omsætte planlagte farveudtryk til praktisk malearbejde og vejlede om, hvor den håndværksmæssige anvendelse af farver og dekoration er relevant.

Fakta

Navn:
Bygningsmaler - kreative farvesammensætninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49255-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan:- Kreativt anvende farver i forbindelse med bygningsmaleropgaver. - Anvende farver som et naturligt dekorativt element.- Anvende forskellige typer værktøjer og hjælpemidler til farveplanlægning.- Farvesætte bygningsmaleropgaver ud fra en viden om farvepsykologi.- Omsætte planlagte farveudtryk til praktisk malearbejde.- Vurdere og vejlede om, hvor den håndværksmæssige anvendelse af farver og dekoration er relevant.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.