Kursus

Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat

Deltagerne kan udføre dekorationer med fresko, secco og silikat.

Fakta

Navn:
Dekorative maleteknikker - Kalk og silikat
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
40170-

Målgruppe

Faglærte malere og personer, der har eller søger beskæftigelse inden for dekorative maleteknikker.

Mål

Deltagerne kan anvende kalk i form af fresko- og seccoteknik samt silikat i dekorative sammenhænge. Derudover kan deltagerne vurdere pudsearbejdets betydning for det færdige resultat samt kan udføre det sidste pudslag. Deltagerne kan ligeledes tilberede relevante farver ud fra en viden om bindemidlers, pigmenters og fyldstoffers egenskaber, ligesom deltagerne kan vælge og anvende materialer korrekt til bundbehandling af et malearbejde, der udføres i freskoteknik. Endelig kan deltagerne vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og kan planlægge og udføre det nødvendige forarbejde.

Varighed

10,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Tradium