Kursus

Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning

Deltagerne kan vælge og håndtere skrifttyper i forhold til konkrete skilteopgaver, og kan identificere og afkode tidens typografi og typografiske trends og holde dem op imod traditionelle typografiske regler og dogmer. Deltagerne kan i dialog med en kunde visualisere forslag med valg af typografi og vejlede kunden i forbindelse med valg af typografi både i forhold til den konkrete skiltning og det miljø, skiltningen skal indgå i.

Fakta

Navn:
Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
47958-

-

Målgruppe

Målgruppen er primært faglærte skilteteknikere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan vælge og håndtere skrifttyper i forhold til konkrete skilteopgaver på baggrund af grundlæggende viden om typografi til skiltning. Deltageren er ligeledes i stand til at identificere og afkode tidens typografi og typografiske trends og holde dem op imod traditionelle typografiske regler og dogmer. Deltagerne kan i dialog med en kunde visualisere forslag med valg af typografi og kan ud fra tidens trends inden for typografi og skiltning på kvalificeret vis vejlede kunden i forbindelse med valg af typografi både i forhold til den konkrete skiltning og det miljø, skiltningen skal indgå i. Deltagerne kan i forbindelse med arbejdets udførelse sikre, at gældende regler om sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen, men uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.  

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.