Kursus

Arbejdsplatforme - Montage

Deltageren kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed.

Fakta

Navn:
Arbejdsplatforme - Montage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
40540-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte, der arbejder med arbejdsplatforme, og som har gennemført uddannelsen: Arbejdsplatforme - Flytning eller har tilsvarende forudsætninger.

Mål

Deltageren kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Deltageren kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag, ligesom deltageren kan montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme. Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. Deltagen kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser