Kursus

Arbejdsplatforme - Montage

Deltageren kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed.

Fakta

Navn:
Arbejdsplatforme - Montage
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2602
Fagkode:
40540-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte, der arbejder med arbejdsplatforme, og som har gennemført uddannelsen: Arbejdsplatforme - Flytning eller har tilsvarende forudsætninger.

Mål

Deltageren kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Deltageren kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag, ligesom deltageren kan montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme. Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. Deltagen kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Roskilde Tekniske Skole