Kursus

Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Du kan efter kurset bl.a foretage fugtmålinger og kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag, i bygninger og håndtere forskellige affugtningsmetoder og tilrettelægge efterfølgende malebehandling. Du kan endvidere vejlede om forebyggelse af skimmelvækst og om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.

Fakta

Navn:
Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49258-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan: - kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger. - håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling. - Vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.- Vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.- Foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp. - Vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning, - vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.