Kursus

Aktuelle malematerialer og teknikker

Efter uddannelsen har deltagerne opnået et teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, plastalkyd-, vandig alkyd- og linoliemateiraler, således at man kan foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav.

Fakta

Navn:
Aktuelle malematerialer og teknikker
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsen har en varighed på 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
41761-

Målgruppe

Uddannelsen er åben for faguddannede bygningsmalere og andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltagerne lærer at udføre behandllingsopbygninger ud fra et kendskab til og forståelse for sammenhængen mellem et malemateriales bestanddele og dets forskellige egenskaber.Deltagerne lærer at benytte deres viden om eksisterende malematerialer til at bruge disse i alternative behandlingsopbygninger.Deltagerne lærer at udføre en behandlingsopbygning ud fra et praktisk kendskab til forskellige påføringsmetoder, deres anvendelsesområder, fordele og ulemper.

Varighed

Uddannelsen har en varighed på 5 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, som har gennemført uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser