Kursus

Overfladebehandling med kalkning af murværk

Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.

Fakta

Navn:
Overfladebehandling med kalkning af murværk
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
44670-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål

Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler. Deltageren kan vurdere overflader som skal behandles samt vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenlighed. Deltageren kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssigt værktøj. Deltageren kan vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede.

Varighed

2,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold