Kursus

Dekorative maleteknikker - Skyggetegning

Deltagerne kan illudere dybdevirkning med lys og skygge ved hjælp af kul og kridt.

Fakta

Navn:
Dekorative maleteknikker - Skyggetegning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
40168-

Målgruppe

Faglærte malere og personer, der har eller ønsker beskæftigelse med dekorative maleteknikker.

Mål

Deltagerne kan illudere dybdevirkning med lys og skygge ved hjælp af kul og kridt og kan graduere en skyggetegning i de fem toner: lys - mellem - mørk, samt højlys og slagskygge. Deltagerne kan desuden vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante tegnematerialer til arbejdets udførelse under hensyntagen til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Varighed

5 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Tradium