Kursus

Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 1

Du kan efter kurset foretage almindeligt forekommende opmåling indenfor bygningsmalerområdet ud fra malerfagets gældende opmålingsprincipper. Du kan endvidere foretage elektronisk opmålings- og beregningsopgaver indenfor bygningsmalerområdet og vurdere, om en ydelse er prissat korrekt ud fra viden om prislistens anvendelse og opbygning.

Fakta

Navn:
Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49270-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltagerne kan:- Foretage almindeligt forekommende opmåling indenfor bygningsmalerområdet. - Udføre opmåling ud fra malerfagets gældende opmålingsprincipper.- Foretage elektronisk opmålings- og beregningsopgaver indenfor bygningsmalerområdet. - Vurdere om en ydelse er prissat korrekt ud fra viden om prislistens anvendelse og opbygning.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.