Foto af klasse
Artikel

Akademiuddannelser og retninger

Akademiuddannelserne er erhvervsrettede efteruddannelser, og du kan tone din uddannelse, så den kommer til at matche dit erhverv og din jobfunktion.

Nogle uddannelser giver mulighed for, at du kan specialisere dig med en uddannelsesretning. Det vil sige modulsammensætninger, som kvalificerer dig til bestemte opgaver eller jobfunktioner.

Få overblik over uddannelser og retninger her.

Oversigt over uddannelser og retninger

Oversigten giver overblik over uddannelser og retninger inden for hvert enkelt fagområde.

 AkademiuddannelseRetninger
Fagområde: Administration og forvaltning
 Beskæftigelse 
 Offentlig forvaltning og administration 
Fagområde: Ledelse
 HR 
 Ledelse 
Fagområde: Merkantile område
 Finansiel rådgivning
- Bank og realkredit
- Ejendomsadministration
- Ejendomsmægler
- Revision
 International transport og logistik
- Indkøb
- Transport
 Kommunikation og formidling- Fundraising
 Oplevelsesøkonomi 
 Retail 
 Salg og markedsføring
 
 Skatter og afgifter 
 Økonomi- og ressourcestyring 
Fagområde: Teknik, produktion, service mv.
 Automation og drift 
 Byggekoordination 
 Byggeteknologi 
 El-installation
- El-autorisation
- Delautorisation til el-installation i boliger
 Energiteknologi
- Delautorisation el
- Delautorisation vvs
 Ernæring 
 Gastronomi 
 Hygiejne og rengøringsteknik 
 Informationsteknologi
- Udvikling
- Drift
 Innovation, produkt og produktion
- Innovation
- Produktion
 Kvalitet og måleteknologi 
 Miljøteknologi 
 Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
- Procesteknologi
- Laboratorieteknologi
- Fødevareteknologi
 Vvs-installation
- Vvs-autorisation
- Delautorisation til vand og afløb
Fagområde: Velfærd, undervisning og sundhed
 Friluftsvejleder 
 Naturvejledning 
 Odontologisk praksis 
 Socialt arbejde
- Demens
- Psykosocialt arbejde
- Tolkning
 Socialpædagogik 
 Sundhedspraksis 
 Ungdoms- og voksenundervisning 
 Ungdomspædagogik 
 Velfærdsteknologi i praksis 

Relaterede artikler