Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen styrker din viden og giver dig nye værktøjer til arbejdet med sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Alternativ betegnelse:
Statonom
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du bliver præsenteret for teorier og metoder, der hjælper dig til at blive mere sikker i din sagsbehandling.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner, fx i kommuner, regioner og i staten.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og du udvikler dine evner til analyse og problemløsning. Det betyder, at du vil få lettere ved at finde nye løsninger og kan imødekomme udfordringer med et større overblik.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • To-tre valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse giver titlen AU i offentlig administration og forvaltning.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Public Administration.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Sagsbehandling (10 ECTS)
 • Organisation og psykologi (10 ECTS)​
 • Undersøgelsesmetoder i offentlig opgaveløsning (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Borgerkommunikation (10 ECTS)
 • Controlling i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Digital service og innovation (10 ECTS)
 • Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Projektkoordinering (10 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Statsret og EU-ret (10 ECTS)
 • Økonomi og styring (10 ECTS)

De valgfrie moduler kan også vælges uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. 

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfrie moduler.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration kan du bl.a. arbejde som sagsbehandler, økonomimedarbejder eller har en anden administrativ funktion inden for fx HR eller personaleadministration. 

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Se alle diplomuddannelser