Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen styrker din viden, og giver dig nye værktøjer til arbejdet med sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Alternativ betegnelse:
Statonom
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 40 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver præsenteret for teorier og metoder, der hjælper dig til at blive mere sikker i din sagsbehandling.

Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere, som er ansat i offentlige forvaltninger og institutioner i kommuner, regioner og i staten.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • tre obligatoriske moduler
 • to valgfrie moduler
 • et afgangsprojekt

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld akademiuddannelse i ledelse giver titlen AU i Offentlig administration og forvaltning.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Public Administration.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration havde frem til 2012 navnet statonom-uddannelsen.

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. 

Obligatoriske moduler

 • Analyse og metoder (10 ECTS)
 • Sagsbehandling (10 ECTS)
 • Organisation og psykologi (10 ECTS)​

Valgfri moduler

 • Borgerkommunikation (10 ECTS)
 • Controlling i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Digital service og innovation (10 ECTS)
 • Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Projektkoordinering (10 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Statsret og EU-ret (10 ECTS)
 • Økonomi og styring (10 ECTS)

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point. Du kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. 

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal have afsluttet uddannelsen senest 6 år efter studiestart.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 40 - 60.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs om mulige arbejdsområder og typer af job inden for kontor, administration, regnskab og finans og administrativt arbejde.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.