Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Kursus

Servicedesign (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)

På kurset lærer du samarbejde med kollegaer og ledere om at udvikle en fælles serviceforståelse og servicekultur.

Fakta

Navn:
Servicedesign (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du øger din viden om servicedesign og lærer hvilke metoder og værktøjer, der er mest hensigtsmæssige at anvende, for at forbedre borgernes møde med det offentlige. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Som deltager på kurset, får du indsigt i hvordan servicedesign anvendes i den moderne offentlige organisation.

Du lærer at:

  • anvende væsentlige metoder og redskaber til at udvikle og forbedre offentlig organisationsservice
  • vurdere egen servicekommunikation med henblik på at forbedre borgere og brugeres serviceoplevelse  
  • indgå i en dialog med ledelse og kollegaer omkring udvikling af en fælles serviceforståelse og -kultur

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med ekstern censur.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse