Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)

Som afslutning på akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration skal du udarbejde et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 10.000. SVU under visse forudsætninger

Afgangsprojektet er en individuel projektopgave baseret på en selvvalgt problemstilling.

Projektet skal demonstrere dine kompetencer indenfor de faglige områder, du har været igennem.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du skal gennem afgangsprojektet vise, at du har fået faglig relevant viden om en udvalgt problematik inden for området offentlig forvaltning og administration.

I projektet skal du:

  • Bruge praksis samt teori og metode, der findes inden for fagområdet, til at beskrive og analysere en problemstilling fra praksis.
  • Opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med ekstern censur.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie fagmoduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.