Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Kursus

Controlling i den offentlige sektor (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)

På kurset lærer du at udføre opgaver, der er knyttet til økonomistyring inden for den offentlige sektor.

Fakta

Navn:
Controlling i den offentlige sektor (akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 10.000. SVU under visse forudsætninger

Du arbejder systematisk med budgetlægning og økonomistyring i den offentlige sektor, og forstår betydningen af datakvalitet i aktivitets- og økonomidata. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i relevant praksis inden for offentlig økonomistyring. Du beskæftiger dig med budgetlægning og økonomistyring i den offentlige sektor, fx betydningen af datakvalitet i aktivitets- og økonomidata og de principper, der knytter sig til budgetprocesserne på det offentlige område.

Du får indsigt i budgetteringsmodeller og metoder til at bearbejde data til økonomistyring, og du lærer at udarbejde relevant ledelsesinformation, som kan danne udgangspunkt for beslutningsprocesser.

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med én undervisningsdag om ugen. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med ekstern censur.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.