Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis

Uddannelsen bygger videre på dine erfaringer fra tandklinikken og sætter bl.a. fokus på samarbejde, kommunikation og kvalitetsudvikling.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i odontologisk praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx lærer du at håndtere selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med behandling af patienter og administrativ drift af tandklinikken.

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis henvender sig især til tandklinikassistenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at håndtere en række af de opgaver, der knytter sig til den daglige drift af tandklinikken og behandlingen af patienter. Du kombinerer faglig viden med kompetencer inden for kommunikation, service og kvalitetsudvikling.

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

Modulerne er tilrettelagt over en periode med i alt 8-10 undervisningsdage. Resten af tiden arbejder du på klinikken, studerer selv og løser opgaver.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en opgave med udgangspunkt i dit arbejde i klinikken.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler på uddannelsen er:

 • Kommunikation i tandplejen
 • Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

De valgfrie moduler på uddannelsen er:

 • Administration og drift af tandklinikker
 • Implantologi og kirurgi
 • Ortodonti
 • Protetik
 • Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
 • Tandpleje for borgere med særlige behov
 • Tandpleje for børn og unge

Du følger tre valgmoduler. Et modul kan du evt. vælge fra en anden akademiuddannelse.

Se fag på akademiuddannelserne, og tal med uddannelsesstedet om mulighederne for at supplere med fag fra akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen i odontologisk praksis med et afgangsprojekt.

Alle uddannelsens moduler har hvert et omfang a 10 ECTS

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og kan være tilrettelagt over tre år på deltid, svarende til et års fuldtidsstudium eller 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse, fx tandklinikassistent
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse