Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Tandpleje for borgere med særlige behov (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig forudsætninger for at arbejde med tandbehandling af borgere, der har særlige behov.

Fakta

Navn:
Tandpleje for borgere med særlige behov
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.600 kr. SVU under visse forudsætninger

Det kan være personer med handikap eller kroniske lidelser, eller borgere, der lever under specielle sociale vilkår.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får fx kendskab til den relevante lovgivning og indsigt i etiske dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med tandpleje for personer, der har særlige behov eller specielle forudsætninger.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Lovgivning og organisering af tilbud til borgere med særlige behov
 • Sygdomsmønstre og prognoser for tandbehandling af borgere med særlige behov
 • Specielle karakteristiske ved personer med de hyppigst forekommende typer af funktionsnedsættelser
 • Behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere
 • Sundhedsfremme og forebyggelse af lidelser i tænder, mund og kæber
 • Omsorgs- og specialtandplejens sociologi og demografi
 • Lægemidlers betydning for oral helse og behandling af orale sygdomme
 • Mundtørhed og behandling af candida-infektioner
 • Planlægning og gennemførelse af protese- og tandbehandling uden for tandklinikken
 • Klinisk hygiejne, arbejdsmiljøregler, etik og patientsikkerhed
 • lægning af effektive arbejdsgange, kvalitetssikring og -dokumentation

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en prøve.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling på ca. 9.600 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.