Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Ortodonti (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig specialviden inden for ortodonti, dvs. tandregulering og tandretning. Du lærer fx at føre journaler og etablere det bedst mulige undersøgelsesgrundlag for at stille en diagnose og planlægge behandlingen.

Fakta

Navn:
Ortodonti
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.900 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at etablere grundlaget for diagnose og behandling, og du lærer at anvende din viden om forskellige typer behandling og mundens væv, vækst og udvikling til at vejlede patienter og kommunikere professionelt med både børn og forældre.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Lovgrundlag og journalføring
 • Teori om vækst og udvikling
 • Registreringer og analyser, fx studiemodeller, røntgen og kliniske fotos
 • Ortodontiske diagnoser og behandlingsplanlægning
 • Materialelære
 • Trådbukning og fremstilling af skinner og retainere
 • Ortodontiske behandlinger, fast og aftageligt apparatur
 • Interceptive behandlinger, skinnebehandlinger, retention mv.
 • Voksenortodonti
 • Kommunikation og vejledning om ortodondisk behandling og mundhygiejne

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en praktisk og mundtlig fremlæggelse af et behandlingsforløb.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Modulet koster ca. 10.900 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.