Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Ortodonti (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig specialviden inden for ortodonti, dvs. tandregulering og tandretning. Du lærer fx at føre journaler og etablere det bedst mulige undersøgelsesgrundlag for at stille en diagnose og planlægge behandlingen.

Fakta

Navn:
Ortodonti
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at etablere grundlaget for diagnose og behandling, og du lærer at anvende din viden om forskellige typer behandling og mundens væv, vækst og udvikling til at vejlede patienter og kommunikere professionelt med både børn og forældre.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Lovgrundlag og journalføring
 • Teori om vækst og udvikling
 • Registreringer og analyser, fx studiemodeller, røntgen og kliniske fotos
 • Ortodontiske diagnoser og behandlingsplanlægning
 • Materialelære
 • Trådbukning og fremstilling af skinner og retainere
 • Ortodontiske behandlinger, fast og aftageligt apparatur
 • Interceptive behandlinger, skinnebehandlinger, retention mv.
 • Voksenortodonti
 • Kommunikation og vejledning om ortodondisk behandling og mundhygiejne

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en praktisk og mundtlig fremlæggelse af et behandlingsforløb.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse