Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Kommunikation i tandplejen (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet fokuserer på din rolle som professionel i den kommunikation, der finder sted på tandklinikken. Det skærper dine evner til at tilrettelægge og gennemføre samtaler med patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Fakta

Navn:
Kommunikation i tandplejen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.300 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at forstå rammer og vilkår for kommunikationen, så du kan anvende din viden på alle niveauer i forbindelse med dit arbejde på tandklinikken.

Du lærer fx, hvordan kommunikation kan fremme samarbejdet mellem de professionelle, og du får forståelse for, hvordan den godt tilrettelagte og gennemførte kommunikation kan have betydning for resultatet og kvaliteten af det arbejde, der udføres på klinikken.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Positiv psykologi; pædagogik og læring
 • Menneskesyn, kulturforståelse og etik
 • Begrebet sundhedsfremme
 • Skriftlig kommunikation, fx via breve, e-mails og sms
 • Markedsføring
 • Professionel kontakt til patienter og samarbejdspartnere
 • Anerkendende kommunikation og kommunikation i forhold til konflikter og svære situationer

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af en projektopgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Modulet koster ca. 8.300 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.