Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Kommunikation i tandplejen (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet fokuserer på din rolle som professionel i den kommunikation, der finder sted på tandklinikken. Det skærper dine evner til at tilrettelægge og gennemføre samtaler med patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Fakta

Navn:
Kommunikation i tandplejen
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at forstå rammer og vilkår for kommunikationen, så du kan anvende din viden på alle niveauer i forbindelse med dit arbejde på tandklinikken.

Du lærer fx, hvordan kommunikation kan fremme samarbejdet mellem de professionelle, og du får forståelse for, hvordan den godt tilrettelagte og gennemførte kommunikation kan have betydning for resultatet og kvaliteten af det arbejde, der udføres på klinikken.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Positiv psykologi; pædagogik og læring
 • Menneskesyn, kulturforståelse og etik
 • Begrebet sundhedsfremme
 • Skriftlig kommunikation, fx via breve, e-mails og sms
 • Markedsføring
 • Professionel kontakt til patienter og samarbejdspartnere
 • Anerkendende kommunikation og kommunikation i forhold til konflikter og svære situationer

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af en projektopgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse