Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du skal skrive en opgave inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Opgaven skal vise, at du kan bearbejde en kompleks problemstilling på et metodisk og analytisk grundlag og kan reflektere over metoder og resultater.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Afgangsprojektet skal vise, at du

  • har overblik over projektet
  • har faglig indsigt i metoder og fagområder
  • kan reflektere over metoder og resultater
  • kan præsentere, vurdere og diskutere projektet på en logisk og overskuelig måde
  • kan dokumentere dit arbejde gennem henvisninger til procedurer og data

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamination.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse