Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Implantologi og kirurgi (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig kompetencer til at løse opgaver i forbindelse med oralkirurgiske indgreb og implantatbehandlinger, både i forberedelsesfasen og ved gennemførelse af behandlingen.

Fakta

Navn:
Implantologi og kirurgi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.900 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med kvalitetssikring af den kliniske hygiejne. Bl.a. lærer du at tilrettelægge arbejdet, så arbejdsgangene er effektive og arbejdsmiljørigtige.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Kirurgiske procedurer, fx amotio, rodsektion, cystektomi og blødtvævskirurgi
 • Implantatbehandlinger med teknikker som knogleopbygning og sinusløft
 • Opdækning og klinisk assistance ved oralkirurgiske procedurer og implantatbehandlinger
 • Planlægning og gennemførelse af klinisk hygiejne og hygiejnedokumentation i forbindelse med oralkirurgiske indgreb
 • Sårheling, sårpleje og mundhygiejnens betydning for sårheling
 • Behandlingsinformation og instruktion af patienter før og efter behandling
 • Medicinering før og efter behandling
 • Almindeligt forekommende komplikationer og bivirkninger
 • Arbejdsmiljøregler
 • Patientsikkerhed, kvalitetssikring og dokumentation
 • Ledelse, uddannelse og supervision af andre klinikassistenter i forbindelse med indgreb

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en prøve.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Modulet koster ca. 10.900 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.