Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Administration og drift af tandklinikker (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig bl.a. forudsætninger for at håndtere patientdata og journaler og for at udføre opgaver i forbindelse med personaleadministration og drift af klinikken.

Fakta

Navn:
Administration og drift af tandklinikker
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.300 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at arbejde sikkert med patient- og personaledata, og du får redskaber, så du kan medvirke til at lede og udvikle det team, du er en del af.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at arbejde med alle aspekter af administration og drift af tandklinikken.

Du lærer bl.a. at håndtere patientdata og journaler, men også arbejde med personalesager som ansættelse, løn, kompetenceudvikling mv. Du lærer fx også at gennemføre en arbejdspladsvurdering og rådgive patienter om tilskud til tandbehandling.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Lovgivning og overenskomster for tandklinikker
 • Arbejdspladsvurdering
 • It til bl.a. håndtering af patientdata og journaler
 • Udfærdigelse af administrative instrukser
 • Personaleadministration, konflikthåndtering og kompetenceudvikling
 • Teamsamarbejde og klinikkultur
 • Systemer til opsamling af ydelsesstatistik og andet talmateriale
 • Præsentation af talmateriale, instrukser mv. til kolleger og brugere af tandplejen

Undervisningen foregår på Skolen for klinikassistenter og tandplejere i København og på Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere i Aarhus.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig projektopgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Modulet koster ca. 8.300 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.