Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Administration og drift af tandklinikker (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet giver dig bl.a. forudsætninger for at håndtere patientdata og journaler og for at udføre opgaver i forbindelse med personaleadministration og drift af klinikken.

Fakta

Navn:
Administration og drift af tandklinikker
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at arbejde sikkert med patient- og personaledata, og du får redskaber, så du kan medvirke til at lede og udvikle det team, du er en del af.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at arbejde med alle aspekter af administration og drift af tandklinikken.

Du lærer bl.a. at håndtere patientdata og journaler, men også arbejde med personalesager som ansættelse, løn, kompetenceudvikling mv. Du lærer fx også at gennemføre en arbejdspladsvurdering og rådgive patienter om tilskud til tandbehandling.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

 • Lovgivning og overenskomster for tandklinikker
 • Arbejdspladsvurdering
 • It til bl.a. håndtering af patientdata og journaler
 • Udfærdigelse af administrative instrukser
 • Personaleadministration, konflikthåndtering og kompetenceudvikling
 • Teamsamarbejde og klinikkultur
 • Systemer til opsamling af ydelsesstatistik og andet talmateriale
 • Præsentation af talmateriale, instrukser mv. til kolleger og brugere af tandplejen

Undervisningen foregår på Skolen for klinikassistenter og tandplejere i København og på Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere i Aarhus.

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig projektopgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse