Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Protetik (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet sætter dig i stand til selvstændigt at arbejde med opgaver i forbindelse med fremstilling af fast og aftagelig protetik.

Fakta

Navn:
Protetik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.800 kr. SVU under visse forudsætninger

Det giver dig bl.a. indblik i, hvordan du vejleder patienter, samarbejder med kolleger og vælger materialer og metoder, når du fremstiller protetik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at vejlede patienterne på en etisk og professionel måde, og du lærer at bruge din viden om arbejdsflowet, når du samarbejder med kollegaer og dentallaboratorier.

Du får viden om parodontiet og lærer at anvende de bedst egnede materialer og metoder i forhold til den konkrete opgave. Bl.a. lærer du at anvende skånsomme metoder i behandlingens forskellige stadier.

Modulet omfatter bl.a. emnerne:

 • Muligheder, fordele og ulemper ved forskellige behandlinger inden for fast og aftagelig protetik
 • Patientvejledning
 • Kommunikation og etik i patientvejledning
 • Arbejdsgange og principper ved protetiske arbejder
 • Fremtidens behandlingsmuligheder
 • Fast protetik - materialer og metoder
 • Aftagelig protetik - materialer og metoder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en opgave med udgangspunkt i dit arbejde i klinikken.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Modulet koster ca. 9.800 kr. Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.