Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Du får forudsætninger for at vurdere små børns orale sundhed og udføre ikke-operativ behandling.

Fakta

Navn:
Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Fx lærer du om børns udvikling og parathed til tandpleje, og du får en sundhedspædagogisk tilgang til at styrke forældre i at foretage valg, der gavner tand- og mundsundhed hos børnene.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver grundlæggende viden om tænder, sundhed, forebyggelse og behandling, men også særlige forudsætninger for at arbejde med små børn som patienter i tandplejen.

Det indeholder bl.a. emner som:

 • Lovgrundlag, herunder autorisationsloven og regler for journalføring
 • Kommunikation
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling og behandling af huller, tandkødsbetændelse og forstyrrelser i tanddannelsen
 • Profylakse - forebyggelse - og non-operative behandlinger
 • Vurdering af sundhed og sygdom i tænder, tandkød, slimhinder samt vurdering af okklusion - tandstilling
 • Risikobegrebet og risikovurdering
 • Børns udvikling, vilkår og parathed til tandpleje
 • Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af primære tænder
 • Sundhedspædagogik med fokus på ressourcer, motivation og mening 

Modulet kan udbydes ved:

Eksamen

Modulet afsluttes med en opgave med udgangspunkt i dit arbejde i klinikken.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2022
31. august 2022
Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling Dagundervisning 8000 Aarhus C