Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Du får forudsætninger for at vurdere små børns orale sundhed og udføre ikke-operativ behandling.

Fakta

Navn:
Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx lærer du om børns udvikling og parathed til tandpleje, og du får en sundhedspædagogisk tilgang til at styrke forældre i at foretage valg, der gavner tand- og mundsundhed hos børnene.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver grundlæggende viden om tænder, sundhed, forebyggelse og behandling, men også særlige forudsætninger for at arbejde med små børn som patienter i tandplejen.

Det indeholder bl.a. emner som:

 • Lovgrundlag, herunder autorisationsloven og regler for journalføring
 • Kommunikation
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling og behandling af huller, tandkødsbetændelse og forstyrrelser i tanddannelsen
 • Profylakse - forebyggelse - og non-operative behandlinger
 • Vurdering af sundhed og sygdom i tænder, tandkød, slimhinder samt vurdering af okklusion - tandstilling
 • Risikobegrebet og risikovurdering
 • Børns udvikling, vilkår og parathed til tandpleje
 • Akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af primære tænder
 • Sundhedspædagogik med fokus på ressourcer, motivation og mening 

Modulet kan udbydes ved:

Eksamen

Modulet afsluttes med en opgave med udgangspunkt i dit arbejde i klinikken.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse