Videreuddannelsen i odontologisk praksis
Kursus

Service og kvalitetsudvikling på tandklinikker (akademiuddannelsen i odontologisk praksis)

Modulet fokuserer på, hvordan du som professionel kan tage initiativer, der højner serviceniveau og kvalitet på klinikken.

Fakta

Navn:
Service og kvalitetsudvikling på tandklinikker
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Det skærper dine evner til at se behov for service og forbedring, og du får både teoretiske og praktiske redskaber til at arbejde med kvalitetsudvikling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at arbejde med service og kvalitetsudvikling i forhold til både patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Du lærer bl.a. at indsamle data, revurdere praksis og komme med forslag til forbedringer, og du får kendskab til brugertilfredshedsundersøgelser og procedurebeskrivelser.

Modulet indeholder bl.a. emnerne:

  • Servicebegreber, kvalitetsbegreber og modeller
  • Lovgivning
  • Systemer til udvikling, styring og fastholdelse af kvalitet
  • Projektstyring
  • Organisationsforståelse og kundebehov

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig projektopgave.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Modulet koster ca. 8.500 kr.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.