Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis

Uddannelsen har fokus på konkrete velfærdsteknologiske teorier, metoder og løsninger, der kan bruges til at lette hverdagen for borgere, der er afhængige af hjælp.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at analysere og vurdere, hvor der er behov for udvikling af ny velfærdsteknologi, og hvordan velfærdsteknologiske løsninger kan anvendes i praksis og lette hverdagen hos den enkelte borger.

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder inden for plejesektoren,  fx som social- og sundhedsassistent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kvalificerer dig til at håndtere og udnytte velfærdsteknologiens mange muligheder i dit daglige arbejde med medarbejdere og borgere.

På baggrund af viden om konkrete velfærdsteknologiske løsninger, herunder hvilke typer teknologi der findes og arbejdes med i praksis samt teori om teknologiudvikling, vil du blive i stand til at foretage en velfærdsteknologisker vurderinger med vægt på, hvordan en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velfærdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Der bliver lagt vægt på at anvende forskellige teknologier i praksis og formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie modul. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften-, weekend- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske fag er:

  • Velfærdsteknologi i praksis
  • Velfærdsteknologi og mennesker
  • Velfærdsteknologi og organisation

Uddannelsens valgfrie fag er:

  • Servicedesign

Hvert modul vægter 10 ECTS. Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf skal du have mindst 10 ECTS inden for fagområdet Velfærd, undervisning og sundhed og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

En akademiuddannelse i Velfærdteknologi giver dig mulighed for at udvide dine kompetencer og inddrage velfærdsteknologiens mange muligheder i dit daglige arbejde med borgere og kolleger.

Læs mere om forskellige typer af job inden for området sundhed, omsorg og personlig pleje.

Vil du gerne læse videre, giver uddannelsen adgang til adgang til relevante diplomuddannelser. Læs mere om diplomuddannelserne.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.