Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)

Som afslutning på akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med velfærdsteknologi.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Det afsluttende afgangsprojekt har til formål at opøve din kompetence til at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet.

Ud fra fagområdets metoder og redskaber skal du kunne dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse