Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Kursus

Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)

Som afslutning på akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis udarbejder du et skriftligt afgangsprojekt.

Fakta

Navn:
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Projektet skal dokumentere, at du kan anvende din viden om teori, metode og praksis i arbejdet med velfærdsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Det afsluttende afgangsprojekt har til formål at opøve din kompetence til at kunne tage del i praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for fagområdet.

Ud fra fagområdets metoder og redskaber skal du kunne dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Skriftligt afgangsprojekt med mundtligt forsvar.

Varighed

Afgangsprojektet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler for at begynde på afgangsprojektet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.