Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Kursus

Servicedesign (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)

Dette modul har fokus på servicedesign inden for udvikling af omsorgs-, sundhed- og velfærdsydelser.

Fakta

Navn:
Servicedesign
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at anvende kulturelle og sociologiske teorier, metoder og redskaber i praktisk udvikling af servicedesign på velfærdsydelser. Du får redskaber til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på området.  

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet sætter fokus på kulturelle forskelle og sammenhænge, livsstil og levevilkår, etnologi, adfærd og behov, forskellige perspektiver på ydelsen, kommunikation i forhold til forventning og oplevelse, sociologi, æstetiske og funktionelle egenskaber ved ydelser samt borgerinddragelse.

Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring afdækning af behov for, udvikling af og tilrettelæggelse af servicedesign på velfærdsydelser.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et projekt, du har deltaget i og beskrevet.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.