Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Kursus

Servicedesign (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)

Du arbejder med servicedesign inden for udvikling af omsorgs-, sundhed- og velfærdsydelser.

Fakta

Navn:
Servicedesign
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at anvende kulturelle og sociologiske teorier, metoder og redskaber i praktisk udvikling af servicedesign på velfærdsydelser. Du får redskaber til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på området.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet sætter fokus på kulturelle forskelle og sammenhænge, livsstil og levevilkår, etnologi, adfærd og behov, forskellige perspektiver på ydelsen, kommunikation i forhold til forventning og oplevelse, sociologi, æstetiske og funktionelle egenskaber ved ydelser samt borgerinddragelse.

Du lærer at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring afdækning af behov for, udvikling af og tilrettelæggelse af servicedesign på velfærdsydelser.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et projekt, du har deltaget i og beskrevet.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse