Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis
Kursus

Velfærdsteknologi i praksis (akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis)

Modulet har fokus på anvendelsen af forskellige teknologier i praksis og på, hvordan man formidler anvendelsen af relevante velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Fakta

Navn:
Velfærdsteknologi i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du får en viden om velfærdsteknologi, så du kan vurdere hvilke teknologiske løsninger, der er bedst inden for forskellige praksisområder. Du lærer at bruge dem og vejlede andre i brugen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet sætter fokus på konkrete og centrale velfærdsteknologiske teorier, metoder og løsninger, herunder hvilke typer af teknologier der findes og arbejdes med i praksis.

Du lærer at:

  • Foretage en praksisnær velfærdsteknologisk vurdering af arbejdsgange og identificere behovet for teknologi.
  • Vurdere hvilke kategorier af teknologier, som kan medvirkle til praksisnære velfærdsløsninger.
  • Anvende centrale velfærdsteknologier i praksis, herunder at udvise praktiske færdigheder i vejledning, betjening og vedligehold.
  • Formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere og borgere.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsens moduler kan udbydes af:

Eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et kort projekt.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder, og har et omfang der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.