Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Uddannelsen kvalificerer dig til at producere oplevelser og events for kunden, og du arbejder med kundeservice, personaleledelse og udvikling af kundeoplevelser.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 31 - 44.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at lede arbejdet med at udvikle serviceniveauet i en virksomhed og at markedsføre virksomheden og dens projekter over for omverdenen.

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi henvender sig til dig, der arbejder med oplevelser, events og branding inden for turistbranchen eller i andre virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra sine konkurrenter og skabe kundeloyalitet gennem produkter, services og kommunikation, der indeholder værdiskabende kundeoplevelser.

Uddannelsen giver dig kendskab til oplevelsesøkonomiens betydning for det moderne samfund, men du arbejder også med udvikling og iscenesættelse af oplevelser. Bl.a. vil du beskæftige dig med emner som kommunikation, storytelling og servicemanagement.

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i oplevelsesøkonomi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in oplevelsesøkonomi. Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske fagmoduler:

  • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
  • Oplevelsesledelse (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

  • Event management (10 ECTS)
  • Markedsføring og oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
  • Valgfrie moduler fra andre fagområder end det merkantile (maks. 15 ECTS)

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Du kan vælge moduler fra andre fagområder end det merkantile, dog højst 15 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 31 - 44.000 kr. Hvert modul koster 5-7.000 kr. Se prisen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for arbejde med rejser og turisme og marketingarbejde.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne. 

au-guiden.dk