Hænder der bøjer en CO2-kurve
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling

På uddannelsen lærer du at udvælge og igangsætte bæredygtige initiativer, der understøtter den grønne omstilling i hele virksomhedens værdikæde.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du arbejder med bæredygtige forretningsmodeller og strategier, og du lærer at formulere klimapolitikker og handlingsplaner med udgangspunkt i nationale og globale målsætninger.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i en række forskellige brancher, fx salg, kommunikation, logistik, indkøb og produktion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden og værktøjer til at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling i praksis. Du får indsigt i relevant klimalovgivning, og du lærer at formidle din viden både internt og eksternt.

Fokus i undervisningen er emner som klimaberegninger, bæredygtige værdikæder og ESG-rapporter, som står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). Rapporterne viser, hvordan en virksomheds produktion og produkter påvirker fx biodiversiteten og klimaet.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Et antal valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller onlineundervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i bæredygtighed og grøn omstilling.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sustainability and Green Transition.

Merkonom

Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Den engelske betegnelse for merkonom er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs mere om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)
 • Klimaregnskaber (5 ECTS)
 • Grøn omstilling i praksis (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Bæredygtighed og adfærdsdesign (5 ECTS)
 • Bæredygtig digital transformation (5 ECTS)
 • ESG-rapportering (5 ECTS)
 • Virksomhedens bæredygtige strategi (10 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarerende til 30 ECTS. Du kan vælge moduler fra andre fagområder end det merkantile, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Med en akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling kan du arbejde med bæredygtighed og klimapolitikker i mange forskellige brancher.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser.

Se alle diplomuddannelser.