Hænder der bøjer en CO2-kurve
Kursus

Grøn omstilling i praksis (akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling)

Modulet giver dig forudsætninger for at analysere og optimere virksomhedens samlede værdikæde.

Fakta

Navn:
Grøn omstilling i praksis
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 mdr. på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at udvikle bæredygtige forretningsprocesser, dvs. at forbedre produkter og services i en mere bæredygtig retning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at at bidrage til virksomhedens grønne omstilling med særlig fokus på at tænke bæredygtighed ind i hele værdikæden lige fra indkøb til produktion og transport.

Du lærer blandt andet om forskellige transport- og opbevaringsformers udledning af CO2 og at beregne de enkelte råvares samlede livscyklus.

Du arbejder med emner som:

  • Bæredygtig værdikæde
  • Cirkulær økonomi
  • Råvarers sourcing
  • Leverandørkortlægning

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller onlineundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i bæredygtighed og grøn omstillingg, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse