Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Uddannelsen giver dig modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 22.500 - 84.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a., hvordan man lægger en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens overordnede strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil have flere kompetencer til at arbejde med opgaver inden for kommunikation, SoMe, web eller fundraising.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation.

Du bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Bl.a. lærer du om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. Du kan også beskæftige dig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler
 • Et antal valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld akademiuddannelse i kommunikation og formidling giver titlen AU i Kommunikation og formidling.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Business Communication.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Indledende kurser

Uddannelsesstedet kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs om Indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Særligt forløb - Koordinatoruddannelsen

Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og Københavns Erhvervsakademi tilbyder et akademiforløb, der er målrettet sekretærer, administrative medarbejdere, koordinatorer og kontorassistenter.

Koordinatoruddannelsen sammensættes som en fuld akademiuddannelse på 60 ECTS. Den består af:

To moduler fra Ledelse:

 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Projektledelse og koordinering (Projektledelse - 10 ECTS)

To moduler fra Salg og markedsføring:

 • Digitale redskaber (Digital markedsføring - 10 ECTS)
 • Salgspsykologi og service (Salgspsykologi og grundlæggende salg - 10 ECTS)

Et modul fra Kommunikation og formidling:

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt (10 ECTS-point).

Læs om Koordinatoruddannelsen på Erhvervsakademi Danias hjemmeside.

Læs om Koordinatoruddannelsen på Københavns Erhvervsakademis hjemmeside.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Kommunikation i praksis
 • Strategisk kommunikation

Valgfrie moduler

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

Du skal følge retningsbestemte/valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf højst 15 ECTS fra andre fagområder end det merkantile. Studieordningen anbefaler især moduler fra det ledelsesmæssige fagområde. Tal i øvrigt med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 22.500 - 84.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med kommunikation og formidling i en bred vifte af virksomheder og brancher, fx som kommunikationsmedarbejder, SoMe-redaktør eller webredaktør.

Du kan være beskæftiget i den offentlige sektor, men også i handelsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, produktions- eller servicevirksomheder, der ikke har kommunikation som primært fagområde. Du kan arbejde med kommunikation og formidling internt som eksternt.

Desuden kan du arbejde selvstændigt som konsulent med fokus på kommunikation, PR og web.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx diplomuddannelserne inden for det medie- og kommunikationsfaglige område.