To kolleger kigger på en tablet
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Du lærer at lægge en kommunikationsstrategi, der stemmer overens med virksomhedens strategier, og du får redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brander en virksomhed. Du kan også beskæftige dig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil have flere kompetencer til at arbejde med opgaver inden for kommunikation, SoMe, web eller fundraising.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation, og du får modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis.

Du bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Et antal valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Titel

En fuld akademiuddannelse i kommunikation og formidling giver titlen AU i Kommunikation og formidling.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Business Communication.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs mere om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Særligt forløb - koordinatoruddannelsen

Erhvervsakademi Dania og Københavns Erhvervsakademi tilbyder et akademiforløb, der er målrettet sekretærer, administrative medarbejdere, koordinatorer og kontorassistenter.

Koordinatoruddannelsen sammensættes som en fuld akademiuddannelse på 60 ECTS.

Læs om koordinatoruddannelsen på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS, heraf højst 15 ECTS fra andre fagområder end det merkantile.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfrie moduler.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med kommunikation og formidling i en bred vifte af virksomheder og brancher, fx som kommunikationsmedarbejder, SoMe-redaktør eller webredaktør.

Du kan være beskæftiget i den offentlige sektor, men også i handelsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, produktions- eller servicevirksomheder, der ikke har kommunikation som primært fagområde. Du kan arbejde med kommunikation og formidling internt som eksternt.

Desuden kan du arbejde selvstændigt som konsulent med fokus på kommunikation, PR og web.

Mere uddannelse

Har du lyst til at læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx:

Diplomuddannelserne inden for det medie- og kommunikationsfaglige område

Se alle diplomuddannelser