Akademiuddannelsen i retail
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i retail

Uddannelsen giver dig både personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere. I alle fag er der fokus på detailvirksomhedens arbejdsområde.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i retail
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fagene spænder fra konceptstyring, salg og indkøb til butiksoptimering, kommunikation og det personlige lederskab.

Uddannelsen henvender sig til butikschefer, franchisetagere, afdelingsledere, varehuschefer og lederaspiranter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. Du får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men du bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • to obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • valgfri moduler (30 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS).

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i retail. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in retail.

Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)
 • Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Branchejura i detailhandlen (5 ECTS)
 • Ressource- og procesoptimering i detailhandlen (10 ECTS)
 • Butiksøkonomi (5 ECTS)
 • Bæredygtighed i Detailhandlen (5 ECTS)
 • Omnichannel i detail- og serviceindustrien (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Ny leder i detailhandlen (5 ECTS)
 • Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Værdiskabende salg i detailhandlen (10 ECTS)

De valgfri moduler svarer til 30 ECTS. Du kan vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for salg og markedsføring.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.