Akademiuddannelsen i retail
Kursus

Det personlige lederskab i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)

Modulet giver dig redskaber, som du kan bruge for at nå butikkens mål for salg og udvikling, og det kvalificerer dig til at varetage forskellige ledelsesopgaver, fx personaleledelse.

Fakta

Navn:
Det personlige lederskab i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du beskæftiger dig bl.a. med emner som tidsstyring og planlægning, motivation, selvledelse, samarbejde, teamudvikling, organisering af arbejdet og kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at forstå din rolle som leder og handle hensigtsmæssigt i forhold til de problemstillinger, du møder som leder. Du lærer at forholde dig til begreber som værdier og motivation, men arbejder også med dit sproglige og kropslige udtryk og din evne til at håndtere stress i pressede situationer.

Du beskæftiger dig med: 

  • Personlig udvikling - den unge leder i butikken
  • Organisering af arbejdet
  • Lederen som rollemodel
  • Konceptkommunikation

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i retail, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. april 2024
14. juni 2024
Det personlige lederskab i detailhandlen Dagundervisning 2900 Hellerup
*
12. august 2024
23. oktober 2024
Det personlige lederskab i detailhandlen Hold 24 Dagundervisning 2900 Hellerup