Akademiuddannelsen i retail
Kursus

Det personlige lederskab i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)

Modulet ruster dig til at varetage personaleledelsesopgaver - fx som afdelingsleder i en detailvirksomhed. Du får desuden redskaber, som du kan bruge for at nå butikkens mål for salg og udvikling.

Fakta

Navn:
Det personlige lederskab i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 kr.SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig bl.a. med emner som tidsstyring og planlægning, motivation, selvledelse, samarbejde, teamudvikling, organisering af arbejdet og kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at forstå din rolle som leder og handle hensigtsmæssigt i forhold til de problemstillinger, du møder som leder. Du lærer at håndtere forskellige typer af opgaver fra tidsstyring ved hjælp af it til coaching og motivation af medarbejdere.

Du beskæftiger dig med emnerne:

  • Personlig udvikling - den unge leder i butikken
  • Organisering af arbejdet
  • Lederen som rollemodel
  • Konceptkommunikation

Du lærer at forholde dig til begreber som værdier og motivation, men arbejder fx også helt konkret med dine sproglige og kropslige udtryk og din evne til at håndtere stress i pressede situationer.

Som leder lærer du også at uddelegere arbejde og bidrage til samarbejde på arbejdspladsen, og du bliver klædt på til at håndtere balancen mellem rollerne som leder og kollega.

Ikke mindst lærer du om de høje krav til kommunikation, som lederrollen stiller. Dels når du skal rekruttere medarbejdere og tale med ansatte om personlige forhold, dels når du skal formidle koncept og virksomhedskultur videre til medarbejderne.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i retail, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 5.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. februar 2023
19. april 2023
Det personlige lederskab i detailhandl - Hold 21 Dagundervisning 2900 Hellerup