Akademiuddannelsen i retail
Kursus

Konceptstyring i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)

På modulet lærer du at udvikle og styre koncepter inden for detailhandlen. Du lærer desuden at vurdere butikkens idégrundlag og udnytte denne viden i driftsplanlægningen.

Fakta

Navn:
Konceptstyring i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 4.500 - 5.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig overordnet med butikkens idégrundlag, og arbejder konkret med at gennemføre og vedligeholde koncepter i praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at koble den overordnede forretningsidé sammen med den praktiske udførelse af idéen helt ned til udnyttelse af butikslokalet.

Du beskæftiger dig med:

  • Detailhandlens idégrundlag
  • Historisk og fremtidig udvikling i detailhandlen
  • Butiks- og afdelingskoncepter og konceptstyring
  • Teknologisk udvikling
  • Butiksplanlægning
  • Markedsmuligheder og konkurrencesituation

Du lærer fx at analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige butikstyper og kædeformer. Du kan opstille et koncept for din butik og bl.a. formidle idéen til virksomhedens medarbejdere.

Du lærer også at analysere salg, omkostninger og indtjeninger, og du lærer at udnytte nye tendenser og internationale påvirkninger af detailhandling i din konceptudvikling.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i retail, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 4.500 - 5.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. marts 2023
2. juni 2023
Registrering og tilstandsvurdering Dagundervisning 2900 Hellerup
*
31. oktober 2022
20. december 2022
Konceptstyring i detailhandlen Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
2. januar 2023
7. marts 2023
Konceptstyring i detailhandlen - Hold 19 Dagundervisning 2000 Frederiksberg