Akademiuddannelsen i retail
Kursus

Konceptstyring i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)

På modulet lærer du at udvikle og styre koncepter inden for detailhandlen. Du lærer desuden at vurdere butikkens idégrundlag og udnytte denne viden i driftsplanlægningen.

Fakta

Navn:
Konceptstyring i detailhandlen (akademiuddannelsen i retail)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du beskæftiger dig overordnet med butikkens idégrundlag, og arbejder konkret med at gennemføre og vedligeholde koncepter i praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du får forudsætninger for at koble den overordnede forretningsidé sammen med den praktiske udførelse af idéen helt ned til udnyttelse af butikslokalet.

Du beskæftiger dig med:

  • Detailhandlens idégrundlag
  • Historisk og fremtidig udvikling i detailhandlen
  • Butiks- og afdelingskoncepter og konceptstyring
  • Teknologisk udvikling
  • Butiksplanlægning
  • Markedsmuligheder og konkurrencesituation

Du lærer fx at analysere og vurdere styrker og svagheder ved forskellige butikstyper og kædeformer. Du kan opstille et koncept for din butik og bl.a. formidle idéen til virksomhedens medarbejdere.

Du lærer også at analysere salg, omkostninger og indtjeninger, og du lærer at udnytte nye tendenser og internationale påvirkninger af detailhandling i din konceptudvikling.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i retail, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. april 2024
13. juni 2024
Konceptstyring i detailhandlen Dagundervisning 2900 Hellerup
*
5. august 2024
30. oktober 2024
Konceptstyring i detailhandlen - Hold 22 Dagundervisning 2900 Hellerup