Akademiuddannelsen i ledelse
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse

Du får redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at arbejde med udvikling og formidling af mål og strategier, og du får viden om emner som HR, personalejura, coaching, kreative teknikker og procesværktøjer.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har interesse for virksomhedskultur og har brug for viden om, hvordan man som leder kan påvirke den i en positiv retning. Du kan fx være projektleder eller teamleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten du fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Med de valgfrie moduler kan du specialisere dig, fx i emner som lean, internationalt samarbejde og forandringsledelse.

Opbygning

Uddannelsen består af: 

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Et antal valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (10 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning (smartlearning.dk)

Titel

En fuld akademiuddannelse i ledelse giver titlen AU i Ledelse.

Uddannelsens engelske titel er Academy Profession (AP) Degree in Leadership & Management.

Indledende kurser

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Læs mere om indledende kurser til akademiuddannelserne

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Fleksibel akademiuddannelse

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs mere om fleksibel videregående voksenuddannelse, akademiuddannelse

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
 • Det strategiske lederskab (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Generationsledelse (5 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtig udvikling (5 ECTS)
 • Ledelse af digital udvikling (10 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Lederens relationskompetencer (5 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi og trivsel (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Afgangsprojekt

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver fx mulighed for at arbejde med ledelsesopgaver på mellemlederniveau inden for stort set alle brancher. Det kan være som afdelingsleder, teamleder eller projektleder.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Uddannelsen giver - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx

Se alle diplomuddannelser

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i ledelse)
Arbejdsmiljøledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Coaching i organisationer (akademiuddannelsen i ledelse)
Coaching og konflikthåndtering (akademiuddannelsen i ledelse)
Det strategiske lederskab (akademiuddannelsen i ledelse)
Filosofi i ledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Forandringsledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Generationsledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Grundlæggende bestyrelsesansvar (akademiuddannelsen i ledelse)
Human resource management (akademiuddannelsen i ledelse)
Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (akademiuddannelsen i ledelse)
Lean-ledelse i praksis (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse af bæredygtig udvikling (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse af digital udvikling (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse i praksis (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse og forhandling (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse, der skaber social kapital (akademiuddannelsen i ledelse)
Lederens forretningsforståelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Lederens relationskompetencer (akademiuddannelsen i ledelse)
Mediation (akademiuddannelsen i ledelse)
Mindfulness (akademiuddannelsen i ledelse)
Organisation og arbejdspsykologi (akademiuddannelsen i ledelse)
Personalejura (akademiuddannelsen i ledelse)
Positiv psykologi og trivsel (akademiuddannelsen i ledelse)
Procesfacilitering (akademiuddannelsen i ledelse)
Projektledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (akademiuddannelsen i ledelse)
Teamledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Udvidet bestyrelsesansvar (akademiuddannelsen i ledelse)