Akademiuddannelsen i ledelse
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i ledelse

Uddannelsen giver dig redskaber til at udvikle dine egne lederkompetencer, men også til at arbejde med medarbejdernes kompetencer og potentialer, personlige som faglige.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i ledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 16 - 146.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer fx at arbejde med udvikling og formidling af mål og strategier, og du får viden om emner som HR, personalejura, coaching, kreative teknikker og procesværktøjer.

Uddannelsen henvender sig til dig, der har interesse for virksomhedskultur og har brug for viden om, hvordan man som leder kan påvirke den i en positiv retning. Du kan fx være projektleder eller teamleder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten du fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Gennem dit fagvalg kan du siden specialisere dig - fx i emner som lean, internationalt samarbejde og mediation.

Akademiuddannelsen i ledelse er en videregående voksenuddannelse inden for området Ledelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Koordinatoruddannelsen

Erhvervsakademi Dania i Silkeborg og Københavns Erhvervsakademi tilbyder et akademiforløb, der er målrettet sekretærer, administrative medarbejdere, koordinatorer og kontorassistenter.

Koordinatoruddannelsen sammensættes som en fuld akademiuddannelse på 60 ECTS. Den består af:

To moduler fra Ledelse:

 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Projektledelse og koordinering (Projektledelse - 10 ECTS)

To moduler fra Salg og markedsføring:

 • Digitale redskaber (Digital markedsføring - 10 ECTS)
 • Salgspsykologi og service (Salgspsykologi og grundlæggende salg - 10 ECTS)

Et modul fra Kommunikation og formidling:

 • Kommunikation i praksis (10 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med et Afgangsprojekt (10 ECTS-point).

Læs om Koordinatoruddannelsen på Erhvervsakademi Danias hjemmeside.

Læs om Koordinatoruddannelsen på Københavns Erhvervsakademis hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske fag, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Ledelse i praksis
 • Organisation og arbejdspsykologi
 • Det strategiske lederskab

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

Valgmodulerne vægter hvert mellem 5 og 10 ECTS.

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 16 - 146.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver fx mulighed for at arbejde med ledelsesopgaver på mellemlederniveau - som afdelingsleder, teamleder eller projektleder.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale og arbejde med vejledning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen henvender sig til ledere og mellemledere inden for næsten alle brancher. Nedenfor er vist fordelingen på de mest typiske brancher, hvor de uddannede enten har eller har fået beskæftigelse.

Figuren viser fordelingen på brancher for nyuddannede i perioden 2013-15.

Branchen Forsvar, politi og retsvæsen, som er den hyppigste bruger af uddannelsen, dækker over områder inden for den offentlige sektor som Forsvaret, domstole og fængselsvæsen, Politiet samt brandvæsner.

Flertallet af nyuddannede fordeler sig på næsten alle andre brancher end de viste, fortrinsvis i den private sektor.

Mere uddannelse

Uddannelsen giver - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante diplomuddannelser. Se fx diplom i ledelseingeniørernes lederuddannelse og den teknologiske diplomuddannelse i projektledelse. Se også den offentlige lederuddannelse, som er en uddannelse på diplomniveau.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser (bemærk: uddannelsen udbydes også af University College Nordjylland).

Vis moduler Skjul moduler

Moduler
Afgangsprojekt (akademiuddannelsen i ledelse)
Arbejdsmiljø (akademiuddannelsen i ledelse)
Arbejdsmiljøledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Coaching i organisationer (akademiuddannelsen i ledelse)
Coaching og konflikthåndtering (akademiuddannelsen i ledelse)
Det strategiske lederskab (akademiuddannelsen i ledelse)
Filosofi i ledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Forandringsledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Grundlæggende bestyrelsesansvar (akademiuddannelsen i ledelse)
Human resource management (akademiuddannelsen i ledelse)
Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (akademiuddannelsen i ledelse)
Lean-ledelse i praksis (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse af bæredygtighed (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse i praksis (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse og forhandling (akademiuddannelsen i ledelse)
Ledelse, der skaber social kapital (akademiuddannelsen i ledelse)
Lederens forretningsforståelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Mediation (akademiuddannelsen i ledelse)
Mindfulness (akademiuddannelsen i ledelse)
Organisation og arbejdspsykologi (akademiuddannelsen i ledelse)
Personalejura (akademiuddannelsen i ledelse)
Positiv psykologi i ledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Positiv psykologi i organisationen (akademiuddannelsen i ledelse)
Procesfacilitering (akademiuddannelsen i ledelse)
Projektledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Strategi i juridisk perspektiv (akademiuddannelsen i ledelse)
Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (akademiuddannelsen i ledelse)
Teamledelse (akademiuddannelsen i ledelse)
Udvidet bestyrelsesansvar (akademiuddannelsen i ledelse)