Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Ledelse af digital udvikling (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver teorier, begreber og modeller om digitalisering og digital forretningsforståelse, som du kan anvende i praksis.

Fakta

Navn:
Ledelse af digital udvikling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du lærer bl.a. at lede digitale forandringsprocesser og udvikle det digitale mindset blandt ledelse og medarbejdere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forudsætninger for at arbejde med digital forretningsstrategi og styrke organisationen i at udvikle og implementere digitalt understøttede processer.

Du kan identificere behovet for digitale kompetencer hos ledelse og medarbejdere, og du kan bruge din viden til at udfolde virksomhedens digitale muligheder, så de understøtter den forretningsmæssige udvikling.

Modulet indeholder:

  • Vurdering og forståelse af virksomhedens digitale forretningsbehov
  • Digital strategi og eksekvering
  • Indsigt og arbejde med egen og virksomhedens digitale modenhed i forhold til at understøtte den digitale udvikling
  • Ledelse af digitale forandringsprocesser som en kontinuerlig proces
  • Det digitale mindset og de ledelsesmæssige/medarbejdermæssige kompetencer

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddanelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Ledelse af digital udvikling er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.