Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig forudsætninger for at identificere forhold, der fremkalder stress, og spotte symptomer på stress i virksomheden.

Fakta

Navn:
Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du kan være med til at iværksætte forløb og aktiviteter, der både forebygger og håndterer stress.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver bl.a. forudsætninger for at indgå som sparringspartner i konkrete situationer, hvor organisationen skal forebygge eller håndtere stress.

Du får viden om:

 • Hvordan stress kan defineres
 • Etiske problemstillinger i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress
 • Individet som en del af et gensidigt fællesskab, blik for relationerne mellem personer og bevidsthed om, at forebyggelse og håndtering af stress i organisationen er et delt ansvar

Modulet indeholder emner som:

 • Forebyggelse med fokus på psykisk arbejdsmiljø
 • Jobkrav og faglige kompetencer
 • Muligheder for at udøve kontrol over egen arbejdssituation
 • Klare mål og fremtidsperspektiver
 • Relationer og social støtte.
 • Mestringsstrategier
 • Stress-samtalen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. marts 2024
6. marts 2024
Facebook annoncering Dagundervisning 7400 Herning
*
6. marts 2024
6. marts 2024
Google analytics Dagundervisning 7400 Herning
*
11. marts 2024
30. april 2024
Stress i organisationer-Forebyggelse og håndtering Dagundervisning 7400 Herning
*
11. marts 2024
30. juni 2024
Stress og facilitering af trivsel Dagundervisning 7400 Herning
*
13. marts 2024
13. marts 2024
Facebook annoncering Dagundervisning 7400 Herning
*
14. marts 2024
14. marts 2024
Facebook annoncering Dagundervisning 7400 Herning
*
6. maj 2024
30. juni 2024
Procesfacillitering Dagundervisning 7400 Herning