Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig forudsætninger for at identificere forhold, der fremkalder stress, og spotte symptomer på stress i virksomheden.

Fakta

Navn:
Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.700 - 8.800 kr. SVU under visse forudsætninger

Du kan være med til at iværksætte forløb og aktiviteter, der både forebygger og håndterer stress.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver viden om:

 • Hvordan stress kan defineres
 • Etiske problemstillinger i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress
 • Individet som en del af et gensidigt fællesskab, blik for relationerne mellem personer og bevidsthed om, at forebyggelse og håndtering af stress i organisationen er et delt ansvar

Endelig giver modulet en forståelse for, at stressramte mennesker er ude af balance, og at forebyggelse og håndtering derfor skal tage udgangspunkt i dokumenterede metoder og teorier.

I relation til forebyggelse lærer du at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø, herunder

 • Jobkrav og faglige kompetencer
 • Muligheder for at udøve kontrol over egen arbejdssituation
 • Klare mål og fremtidsperspektiver
 • Relationer og social støtte

I relation til håndtering lærer du om

 • Mestringsstrategier
 • Stress-samtalen; samtalen trænes i undervisningen og gennemføres mellem studiegangene som del af oplæg til eksamen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 3.700 - 8.800 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. oktober 2021
8. december 2021
stress i organisationen - uc syd Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
27. oktober 2021
8. december 2021
stress i organisationen - uc syd Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
3. november 2021
8. december 2021
stress i organisationen - uc syd Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
3. november 2021
8. december 2021
stress i organisationen - uc syd Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
3. februar 2022
7. april 2022
Stress i organisationen - Forebyg. og håndtering Dagundervisning 4700 Næstved
*
25. februar 2022
10. juni 2022
Stress i organisationen - Forebyg. og håndtering Dagundervisning 4000 Roskilde