Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig forudsætninger for at identificere forhold, der fremkalder stress, og spotte symptomer på stress i virksomheden.

Fakta

Navn:
Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du kan være med til at iværksætte forløb og aktiviteter, der både forebygger og håndterer stress.

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i ledelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen giver viden om:

 • Hvordan stress kan defineres
 • Etiske problemstillinger i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress
 • Individet som en del af et gensidigt fællesskab, blik for relationerne mellem personer og bevidsthed om, at forebyggelse og håndtering af stress i organisationen er et delt ansvar

Endelig giver modulet en forståelse for, at stressramte mennesker er ude af balance, og at forebyggelse og håndtering derfor skal tage udgangspunkt i dokumenterede metoder og teorier.

I relation til forebyggelse lærer du at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø, herunder

 • Jobkrav og faglige kompetencer
 • Muligheder for at udøve kontrol over egen arbejdssituation
 • Klare mål og fremtidsperspektiver
 • Relationer og social støtte

I relation til håndtering lærer du om

 • Mestringsstrategier
 • Stress-samtalen; samtalen trænes i undervisningen og gennemføres mellem studiegangene som del af oplæg til eksamen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. oktober 2019
16. december 2019
Stress i organisationen - Forebyggelse og håndteri Aftenundervisning 7100 Vejle
*
21. oktober 2019
16. december 2019
Stress i organisationen - Forebyggelse og håndteri Aftenundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2019
16. december 2019
Stress i organisationen/Forebyggelse og håndtering Aftenundervisning 1
*
4. november 2019
31. december 2019
Stress i organisationen/Forebyggelse og håndtering Aftenundervisning 7100 Vejle
*
18. februar 2020
17. april 2020
Sterss i organisationen Aftenundervisning 7100 Vejle
*
21. april 2020
16. juni 2020
Stress i organisationen Aftenundervisning 500