Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Filosofi i ledelse (akademiuddannelsen i ledelse)

Du får bl.a. overblik over forskellige filosofiske strømninger og forudsætninger for at sammenholde ledelsesfilosofi med din egen lederpraksis.

Fakta

Navn:
Filosofi i ledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.000 - 16.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i ledelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget giver dig dels viden om den udviklingsproces, som filosofiske ideer, virkelighedsopfattelser og samfundssyn har gennemgået, dels forståelse for organisationens situation og omgivelser, så du på et teoretisk grundlag kan medvirke til at justere arbejdsgange og -processer.

Modulet indeholder emner som:

  • Teori, værktøjer og processer inden for moderne ledelsesfilosofi
  • Ledelsesparadigmer - nutidens og fremtidens ledelsesfilosofi
  • Klassisk ledelsesfilosofi og dens betydning for nutidens ledelse
  • Kommunikation, kommunikationsprocesser og ledelsesfilosofi
  • Triangulering af klassisk og moderne ledelsesfilosofi med egen lederudvikling

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Filosofi i ledelse er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.000 - 16.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. februar 2020
19. juni 2020
Filosofi i ledelse Aftenundervisning 9210 Aalborg SØ
*
8. september 2020
21. januar 2021
Filosofi i ledelse Aftenundervisning 9210 Aalborg SØ