Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Filosofi i ledelse (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig overblik over forskellige filosofiske strømninger fra de klassiske ledelsesfilosoffer til de nyeste ledelsesfilosofier.

Fakta

Navn:
Filosofi i ledelse
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får inspiration til at håndtere konkrete udfordringer og tilegner dig et teoretisk fundament, du kan trække på i din egen ledelsesmæssige praksis.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget giver dig dels viden om den udviklingsproces, som filosofiske ideer, virkelighedsopfattelser og samfundssyn har gennemgået, dels forståelse for organisationens situation og omgivelser, så du på et teoretisk grundlag kan medvirke til at justere den daglige praksis i din virksomhed.

Modulet indeholder emner som:

  • Klassisk og moderne ledelsesfilosofi
  • Egen lederudvikling
  • Kommunikation og kommunikationsprocesser i relation til forskellige ledelsesfilosofier
  • Organisationen i samfundskontekst

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddanelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Filosofi i ledelse er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse