Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Lederens relationskompetencer (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig forudsætninger for at agere autentisk og relationskompetent over for medarbejdere og interessenter.

Fakta

Navn:
Lederens relationskompetencer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får færdigheder til at styrke relationskompetencen i din egen ledelsespraksis og i organisationen i øvrigt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler om ’bløde’ kompetencer og om den autenticitet og følelsesmæssige intelligens, der skal til for at skabe positive relationer, god kommunikation og bæredygtig ledelse i virksomheden.

Du lærer at:

  • identificere dine egne og organisationens behov for relationskompetence blandt ledelse og medarbejdere
  • omsætte din viden til relationskompetent ledelse og handling i praksis

Modulet indeholder emner som:

  • Relationskompetence som begreb, herunder fra et eksistentielt, psykodynamisk og somatisk perspektiv
  • Selvrefleksivitet, mentalisering og selvafgrænsning
  • Lederens kommunikation og følelsesmæssige intelligens
  • Tilknytningsteoriens betydning i ledelse

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Lederens relationskompetencer er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse