Akademiuddannelsen i ledelse
Kursus

Lederens relationskompetencer (akademiuddannelsen i ledelse)

Modulet giver dig forudsætninger for at agere autentisk og relationskompetent over for medarbejdere og interessenter.

Fakta

Navn:
Lederens relationskompetencer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du får færdigheder til at styrke relationskompetencen i din egen ledelsespraksis og i organisationen i øvrigt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet handler om ’bløde’ kompetencer og om den autenticitet og følelsesmæssige intelligens, der skal til for at skabe positive relationer, god kommunikation og bæredygtig ledelse i virksomheden.

Du lærer at:

  • identificere dine egne og organisationens behov for relationskompetence blandt ledelse og medarbejdere
  • omsætte din viden til relationskompetent ledelse og handling i praksis

Modulet indeholder emner som:

  • Relationskompetence som begreb
  • Selvrefleksivitet, mentalisering og selvafgrænsning
  • Lederens kommunikation og følelsesmæssige intelligens
  • Tilknytningsteoriens betydning i ledelse

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Lederens relationskompetencer er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i ledelse, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. februar 2022
28. marts 2022
Lederens relationskompetencer Dagundervisning 8960 Randers SØ