Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 52.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får træning i metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.

Du kan tage uddannelsen uden retning eller specialisere dig inden for Transport eller Indkøb. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med handel og transport på tværs af grænser.  Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.

Du kan gennemføre uddannelsen uden retning eller specialisere dig inden for uddannelsens to retninger: Transport eller Indkøb. Det giver dig mulighed for at målrette din uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Opdelingen sker for at imødekomme den variation af jobs, der findes inden for transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, obligatoriske retningsbestemte moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Merkonom
Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en videregående voksenuddannelse inden for det  merkantile område. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler uanset retning:

 • Logistik (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Indkøb:

 • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk Indkøb (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport:

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)
 • Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag

Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECTS-point, og ligge inden for det merkantile område. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Som valgfag kan du vælge moduler fra det merkantile område samt moduler fra andre fagområder. Valgfag fra andre fagområder end det merkantile, må højst udgøre 15 ECTS-point. 

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 8.500 - 52.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som indkøber, speditør, analytiker eller konsulent på transport- og logistikområdet.

Ønsker du at læse videre, giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for transport, post-, lager og maskinførerarbejde eller fragt og shipping.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk