Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

På uddannelsen arbejder du med optimering af forsyningskæden og med strategiske overvejelser i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får træning i metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.

Du kan tage uddannelsen uden retning eller specialisere dig inden for Transport eller Indkøb. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med handel og transport på tværs af grænser.  Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, og du lærer om lovgivning på området, at indgå i internationale samarbejdsrelationer og at forstå dig på ressourcestyring.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • obligatoriske moduler
 • retningsbestemte moduler (hvis du vælger en retning)
 • et antal valgfrie moduler.

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Retninger

Du kan gennemføre uddannelsen uden retning eller specialisere dig inden for uddannelsens to retninger: Transport eller Indkøb.

Det giver dig mulighed for at målrette din uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Opdelingen sker for at imødekomme den variation af jobs, der findes inden for transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Merkonom

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en videregående voksenuddannelse inden for det  merkantile område. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske fag uanset retning

 • Logistics and Supply Chain (10 ECTS)
 • Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Indkøb

 • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk Indkøb (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (10 ECTS)

Valgfag

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECTS-point, og ligge inden for det merkantile område. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Som valgfag kan du vælge moduler fra det merkantile område samt moduler fra andre fagområder. Valgfag fra andre fagområder end det merkantile, må højst udgøre 15 ECTS-point. 

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se desuden oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne arbejde som indkøber, speditør, analytiker eller konsulent på transport- og logistikområdet.

Ønsker du at læse videre, giver uddannelsen adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for transport, post-, lager og maskinførerarbejde eller fragt og shipping.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk