Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Kursus

Transportjura (akademiuddannelsen i international transport og logistik)

Modulet giver dig mulighed for at specialisere dig i juridiske forhold omkring transport.

Fakta

Navn:
Transportjura (akademiuddannelsen i international transport og logistik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får indsigt i de transportretlige regler, så du kan udføre juridiske risikoanalyser for transport og transportaftaler.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om planlægning, transportvalg og de aktiviteter, aftaler og betingelser, der vedrører transport.

Du lærer at håndtere hele transportprocessen fra start til slut, og du beskæftiger dig med:

 • Aftaleindgåelse – herunder regler for aftaleindgåelse, købers og sælgers retsstilling samt købelov og international løsørekøbelov (CISG)
 • Transport – herunder transportansvar -og forsikringer samt transportretlige regler
 • Den juridiske betydning af transportdokumenter for forskellige transportformer og godstyper
 • Regler for lager og opbevaring
 • Vurdering af den ansvarsmæssige forskel, der er på transportansvaret og udleveringsansvaret, samt den juridiske konsekvens for transportøren
 • Reklamationer og forældelse inden for transportret
 • Dansk rets almindelig erstatningsregler og udmåling af erstatninger
 • Retskilder og metode – bl.a. retsforhold for kontrakter og kontraktudformning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Transport på akademiuddannelsen i international transport og logistik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Bemærk, at modulet frem til 31. juli 2015 kan udbydes med 5 ECTS. Herefter med 10 ECTS

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. november 2021
11. januar 2022
Transportjura Dagundervisning 4600 Køge
*
1. januar 2022
30. marts 2022
transportjura shipping 20a Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
23. februar 2022
25. maj 2022
Transportjura Aftenundervisning 6700 Esbjerg
*
1. april 2022
30. juni 2022
transportjura trainee 6A Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
22. august 2022
14. oktober 2022
Transportjura Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2022
12. oktober 2022
Transportjura Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
31. august 2022
12. oktober 2022
Transportjura Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg