Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Kursus

Transportjura (akademiuddannelsen i international transport og logistik)

Modulet giver dig mulighed for at specialisere dig i juridiske forhold omkring transport.

Fakta

Navn:
Transportjura (akademiuddannelsen i international transport og logistik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får indsigt i de transportretlige regler, så du kan udføre juridiske risikoanalyser for transport og transportaftaler.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet Du lærer at håndtere hele transportprocessen fra start til slutModulet giver dig viden om planlægning, transportvalg og de aktiviteter, aftaler og betingelser, der vedrører transport.

Du lærer at håndtere hele transportprocessen fra start til slut, og du beskæftiger dig med:

 • Aftaleindgåelse – herunder regler for aftaleindgåelse, købers og sælgers retsstilling samt købelov og international løsørekøbelov (CISG)
 • Transport – herunder transportansvar -og forsikringer samt transportretlige regler
 • Den juridiske betydning af transportdokumenter for forskellige transportformer og godstyper
 • Regler for lager og opbevaring
 • Vurdering af den ansvarsmæssige forskel, der er på transportansvaret og udleveringsansvaret, samt den juridiske konsekvens for transportøren
 • Reklamationer og forældelse inden for transportret
 • Dansk rets almindelig erstatningsregler og udmåling af erstatninger
 • Retskilder og metode – bl.a. retsforhold for kontrakter og kontraktudformning

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på uddannelsesretningen Transport på akademiuddannelsen i international transport og logistik, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Bemærk, at modulet frem til 31. juli 2015 kan udbydes med 5 ECTS. Herefter med 10 ECTS

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
27. februar 2024
16. april 2024
transportjura DASP IBA Dagundervisning 1112 København K
*
12. marts 2024
28. juni 2024
Transportjura Aftenundervisning 6000 Kolding
*
23. september 2024
11. november 2024
transportjura e24 Fleksibel undervisning 6600 Vejen
*
22. september 2025
10. november 2025
transportjura e25 Fleksibel undervisning 6600 Vejen