Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Kursus

Optimering af forretningsprocesser (akademiuddannelsen i international transport og logistik)

Modulet kvalificerer dig til at kortlægge, vurdere og designe forretningsprocesser.

Fakta

Navn:
Optimering af forretningsprocesser (akademiuddannelsen i international transport og logistik)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.500 - 8.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at forstå, hvordan teknologi kan indgå i forretningsprocesser og at vurdere hvilke processer, der er egnede til digitalisering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På modulet arbejder du med procesledelse, herunder facilitering af andres procesoptimeringsopgaver og at forstå facilitatorrollen. Du lærer desuden at kortlægge processer og at forstå deres anvendelse i værdi- og forsyningskæder. Et andet vigtigt element i undervisningen er anvendelsen af data, og hvordan du kan kvalitetsteste data. 

På modulet arbejder du med:

  • Kortlægning, vurdering og design af forretningsprocesser i værdi- og forsyningskæder
  • Dataanalyse
  • Procesfacilitering
  • Digitaliseringsniveauer og teknologier
  • Processers egnethed til digitalisering

Bruger kravspecifikation for digitalisering af en forretningsproces

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i international transport og logistik. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.500 - 8.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.