Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

På uddannelsen lærer du at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter på danske og internationale markeder.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i salg og markedsføring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 24.500 - 94.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får bl.a. viden om erhvervsret, markedsføring og salgsplanlægning. Desuden får du et grundigt kendskab til salgsteknikker og salgspsykologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med salg, markedsføring og import/eksport. Du kan fx arbejde som marketingassistent, key account manager eller salgskonsulent .

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. Du får en introduktion til forskellige modeller og værktøjer, som kvalificerer dig til at arbejde med salg, markedsføring og afsætning.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (10 ECTS) 

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i salg og markedsføring.

Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

 • Du kan kalde dig merkonom, når du har gennemført fag svarende til 40 ECTS-point inden for de merkantile akademiuddannelser.
  Se de merkantile uddannelser

Fagoversigt

Obligatoriske moduler – 30 ECTS

 • Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 • Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler – 20 ECTS

 • Dataanalyse (5 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • E-mail marketing (5 ECTS)
 • Salgsledelse (10 ECTS)
 • Salg og salgspsykologi (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)
 • Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 • Strategisk networking (5 ECTS)
 • Strategisk salg og key account management (10 ECTS)
 • Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 • Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)

Du kan vælge moduler uden for det merkantile fagområde, dog højst 15 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. 

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Se oversigt over alle fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 24.500 - 94.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

En akademiuddannelse i Salg og markedsføring kvalificerer dig til en række jobs på tværs af landegrænser, brancher og industrier, fx marketing manager, key account manager, marketingkoordinator, webredaktør eller konsulent.

Med en Akademiuddannelse har du mulighed for at læse videre på en Diplomuddannelse. Diplomuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.

Få en oversigt over alle diplomuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.