Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

På uddannelsen lærer du at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter på både nationale og internationale markeder.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i salg og markedsføring
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 24.500 - 94.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får bl.a. viden om erhvervsret, markedsføring og salgsplanlægning. Desuden får du et solidt kendskab til salgsteknikker og salgspsykologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med salg, markedsføring, import og/eller eksport. Du kan fx arbejde som marketingassistent, key account manager eller salgskonsulent .

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. Du får introduceret forskellige modeller og værktøjer, så du kan arbejde på det internationale marked inden for afsætning, markedsføring og salg. 

Uddannelsesforløbet består af tre obligatoriske moduler på tilsammen 30 ECTS, valgfri moduler svarende til 20 ECTS og et afgangsprojekt på 10 ECTS. Vær opmærksom på, at de valgfri moduler skal indeholde mindst 5 ECTS fra det merkantile fagområde og maksimalt 15 ECTS fra andre fagområder.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i salg og markedsføring. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler – 30 ECTS

 • Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 • Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler – 20 ECTS

 • Dataanalyse (5 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • E-mail marketing (5 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)
 • Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 • Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)

Du kan vælge moduler uden for det merkantile fagområde, dog højst 15 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 24.500 - 94.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for salg og markedsføring.

I 2013 var 94 procent af 112 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

I perioden er knapt 1.200 nyuddannede blevet beskæftiget i sammenlagt 100 brancher.

Brancher med flere end 20 nyuddannede

Uddannelsen har et bredt erhvervssigte, dog med flest beskæftigede inden for engroshandel (import-eksport). Andre omfatter brancher med færre end 20 nyuddannede.

Brancher med 10-20 nyuddannede

Brancher med færre end 10 nyuddannede

Øvrige brancher omfatter få ansættelser i 41 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.