Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Kursus

Marketingplanlægning og -forhandling (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

Modulet giver dig viden, metoder og værktøjer til at varetage en virksomheds markedsføringsaktiviteter - både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Marketingplanlægning og -forhandling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at håndtere praksisnære salgs- og markedsføringsopgaver, og du får indsigt i marketingfunktionens rolle, organisatoriske placering, forhandlingsteknik og juridiske forhold.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder med planlægning, vurdering og gennemførelse af både nationale og internationale markedsføringsaktiviteter, fagligt og tværfagligt samarbejde, forhandlingsprocessens faser og trin og tværkulturelle markedsføringsudfordringer.

Modulet omfatter:

  • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og implementering
  • Forhandlingskommunikation og -teknik
  • Kultur
  • Lovgivning, aftaleret, markedsføringsloven og introduktion til e-handelsret
  • Metoder

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. februar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt Salg og markedsføring Aftenundervisning 6000 Kolding
*
9. august 2022
8. maj 2024
Engelsk B, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2022
29. november 2022
Project Management Danfoss Group 7 Fjernundervisning 6000 Kolding
*
3. oktober 2022
25. november 2022
Lederens forretningsforståelse Dagundervisning 6000 Kolding