Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring
Kursus

Marketingplanlægning og -forhandling (akademiuddannelsen i salg og markedsføring)

Modulet giver dig viden, metoder og værktøjer til at varetage en virksomheds markedsføringsaktiviteter - både nationalt og internationalt.

Fakta

Navn:
Marketingplanlægning og -forhandling
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 1.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du lærer at håndtere praksisnære salgs- og markedsføringsopgaver, og du får indsigt i marketingfunktionens rolle, organisatoriske placering, forhandlingsteknik og juridiske forhold.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen beskæftiger sig bl.a. med planlægning, vurdering og gennemførelse af både nationale og internationale markedsføringsaktiviteter, fagligt og tværfagligt samarbejde, forhandlingsprocessens faser og trin og tværkulturelle markedsføringsudfordringer.

Modulet omfatter følgende emner:

  • Grundlæggende markedsføringsplanlægning og implementering
  • Forhandlingskommunikation og -teknik
  • Kultur
  • Lovgivning, aftaleret, markedsføringsloven og introduktion til e-handelsret
  • Metoder

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 1.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. januar 2022
23. marts 2022
Marketingsplanlægning og forhandling Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. februar 2022
30. juni 2022
Marketingplanlægning og forhandling Aftenundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2022
14. oktober 2022
Marketingsplanlægning og forhandling Dagundervisning 6000 Kolding